Účet

E-mailová adresa

Heslo
Obnova hesla
Vytvoriť nový účet

Vyhľadávanie
Detské ihrisko
HP Partner

Ochrana súkromia

Spoločnosť Vision Tech s.r.o. podľa zákona 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia sa zaväzuje, že bude rešpektovať Vaše súkromie v režime on-line a uznáva Vašu požiadavku na vhodnú ochranu a spracovanie všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu (ďalej len "osobné informácie"), ktoré s nami zdieľate.

Spoločnosť Vision Tech s.r.o. zaviedla tieto pravidlá na ochranu súkromných údajov v režime on-line preto, aby ste vedeli, s akou obozretnosťou budeme zaobchádzať s Vašimi osobnými informáciami.

Pod pojmom osobné informácie sa myslia všetky informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu jednotlivca vrátane, nie však výhradne, jeho mena a priezviska, domácej alebo inej fyzickej adresy, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných informácií, či už domácich, alebo pracovných. Vo všeobecnosti však môžete navštíviť webový portál toner-shop.sk bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek informácie o Vašej totožnosti.

Vaše údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované tretím osobám a budú použité iba pre naše obchodné potreby. Spoločnosť Vision Tech s.r.o. používa, spracováva a uchováva Vaše údaje výhradne pre účely fungovania webového portálu toner-shop.sk. Všetky osobné údaje, ktoré toner-shop.sk získa od používateľov, sa nikdy nestanú predmetom predaja, či poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

PC-CENNÍK